Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER NEDİR?

 • Siyaset kavramı genel olarak güç ve otoritenin yönetim amaçlı kullanılması ile ilişkilidir. Bu bağlamda bölümümüz hem iç hem de dış siyaset aktörlerini, kurumlarını ve süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceler ve güncel siyasi konu ve tartışmaları hem mevcut verileri kullanarak hem de yeni veriler üreterek analiz eder.
 • Bölümümüz, iç ve dış siyasetin temel dinamiklerinin anlaşılmasında bizlere yardımcı olacak analiz düzeylerini, metotlarını ve temel kavramları uygulamalı ve kuramsal açılardan öğretir. Bölümümüz, iç ve dış siyasetin oluşturulmasında, icra edilmesinde ve açıklanmasında bilimsel yöntemleri esas alır.

BÖLÜMDE VERİLEN DERSLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

 • Bölümümüz hem Uluslararası İlişkiler hem de Siyaset Bilimi alanlarındaki temel dersleri öğrencilerine sunar. Genel olarak dış siyaset ve diplomasi olarak tanımlayabileceğimiz Uluslararası İlişkiler alanında öğrenciler;
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri,
 • Diplomasi Tarihi, 
 • Dış Politika Analizi,
 • Uluslararası Hukuk, 
 • Uluslararası Örgütler ve Güvenlik gibi dersler alırlar.

Daha çok iç siyaset mekanizmaları ile ilişkilendirilen Siyaset Bilimi alanında da öğrenciler;

 • Karşılaştırmalı Siyaset,
 • Siyasal Düşünceler Tarihi, 
 • Seçim Siyaseti, 
 • Demokrasi ve Siyasi Katılım, 
 • Siyaset Sosyolojisi, 
 • Anayasa Hukuku ve Siyasi İktisat gibi dersler alırlar.

Her iki alanda verilen bölümün temelini oluşturan bu derslerle birlikte öğrencilere nicel ve nitel araştırma metodları ile alakalı temel dersler de sunulmaktadır. Bunların dışında öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler de alabilirler.

BÖLÜMÜ SEÇECEKLERİN İLGİ ALANLARI NELER OLMALI?

 • Dünya tarihine, iç ve dış siyasetin doğasına, bu süreçte etkili olan ülkemiz ve önemli küresel aktörlerin kimliklerine, tarihlerine ve siyasi kültürlerine meraklı, güncel gelişmeleri merak ve takip eden, sosyal ve siyasal konulara duyarlı, yaşadığımız bilgi çağında veri toplama, analiz etme ve sunma konuları ile ilgilenen arkadaşlarımız bölümümüzde severek okuyacaklardır.

BÖLÜMDEN MEZUN OLUNCA HANGİ ALANLARDA ÇALIŞABİLİRİM?  

 • Bölümümüz klasik olarak Dış İşleri Bakanlığı’na diplomatlar ve diğer önemli devlet kurumlarına üst düzey bürokratlar yetiştiren bir bölümdür. Bu klasikleşmiş istihdam alanı dışında mezunlarımız hem devlet hem de özel sektörde (medya ve dış ticaret gibi) yönetici, uzman ve/veya analist pozisyonlarında iş bulabilirler. Sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, uluslararası veya bölgesel organizasyonlar mezunlarımızı istihdam eden kurum ve kuruluşlar arasındadır. Öğrencilerimizin bir kısmı da bölümümüze hem metod hem de araştırma amaçlı katkıda bulunmak üzere akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir.

ABÜ’DE SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • Antalya Bilim Üniversitesi’nin eğitim kadrosu araştırmaya önem veren ve kendi araştırma ve çalışmaları ile uluslararası akademik ağların içerisinde yer alan bir kadrodur. 
 • Bunun dışında Üniversitemizde iyi bir İngilizce eğitimi ile birlikte öğrenciler ikinci bir yabancı dili ileri düzeyde öğrenme imkanına sahiptirler. Okul mevcudunun yüzde otuzundan fazlasının uluslararası öğrencilerden oluşması da ABÜ’ndeki eğitim ortamını farklı ve avantajlı kılmaktadır. Yabancı dil öğrenmek ve küreselleşme sürecinin gerektirdiği meziyetleri kazanmak okulumuzun uluslararası ve çok-kültürlü ortamında doğal ve kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. 
 • Farklı ülkelerden öğrencilerle sosyalleşmek farklı kültürlere merak ve ilginin gelişmesi için önemli fırsatlar sunar.
 • Ayrıca ABÜ, ERASMUS ve diğer uluslararası değişim programları vasıtasıyla öğrencilerine Avrupa ve Avrupa dışı coğrafyalarda bir veya iki dönem eğitim alma fırsatı verir.
 • Mevcut ikili anlaşmalar çerçevesinde ABÜ öğrencileri Brezilya, ABD ya da Güney Kore gibi ülkelerde değişim-programı öğrencisi olarak bulunma ve eğitm alma şansına sahiptirler.