Elektrik Elektronik Müh.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği genel olarak elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı, elektronik sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, uydu anten sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi, sinyal (ses, resim ve video) iletimi ve işlenmesi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. 

BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ?

 • Elektrik Elektronik Mühendisliği, birçok farklı mühendislik ve bilim ile bağlantısı olan çok geniş bir alandır. Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği (EE) Bölümü’nde eğitim müfredatı, mezunlarımızın hem temel EE alanlarında yeterli donanıma sahip olması hem de EE alanlarının en az birinde yoğunlaşarak belli bir uzmanlık kazanması hedeflenerek tasarlanmıştır. 

1. Sınıf: Eğitimin ilk yılında EE eğitimi için ön şart olan matematik, fizik ve programlama gibi temel dersler bulunmaktadır. Bu derslere ek olarak giriş seviyesinde kimya ve biyoloji dersleri verilmektedir.

2. Sınıf: İkinci sene temel EE dersleri bulunmaktadır. Bu dersler bütün EE alanlarında gerekli olan ortak bilgileri içermektedir. EE derslerine ek olarak ileri düzey matematik dersleri bulunmaktadır. 

3. Sınıf: Üçüncü sınıfta bulunan mecburi ve seçmeli dersler öğrencilerin farklı EE alanlarında yeterli düzeyde temel bilgiye sahip olmalarını hedeflemektedir. Bu senenin sonunda öğrencilerin hangi EE alanında uzmanlaşmak istediklerini belirleyebilecek noktaya gelmeleri beklenmektedir.  

4. Sınıf: Son sınıfta öğrencilerin belli bir alanda uzmanlık kazanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere seçmeleri için telekomünikasyon ve sinyal işleme, fotonik ve elektromanyetizma, mikro-sistemler olmak üzere üç alan sunulmaktadır. 

 Teknik derslerin içeriklerinde, bulundukları alanların gereklerine göre laboratuvar ve proje çalışmaları gibi bileşenler bulunmaktadır. Bu derslere ek olarak öğrencilerin İngilizce seviyelerini iyileştirmeye yönelik dersler ve 6 adet serbest seçmeli ders bulunmaktadır. 

HANGİ İLGİ ALANINA SAHİP ÖĞRENCİLER BU BÖLÜMÜ SEÇMELİ?

 • Bölümde verilen derslerin içerik itibariyle matematik ve fizik ağırlıklı olmasından dolayı, bu iki alana ilgi duyan öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü rahatlıkla seçebilir. Ayrıca bölümde verilen deneysel, teorik, ve ileri fizik içerikli eğitim sırasında, pratik el becerisi, analitik düşünme ve soyut düşünebilme gibi özellikler öğrencilere büyük fayda sağlayacaktır. Bütün mühendislik disiplinlerinde olduğu gibi problem çözme isteği ve becerisi her elektrik elektronik mühendisi adayının sahip olması gereken bir özelliktir.
   

BÖLÜMDEN MEZUN OLUNCA HANGİ ALANLARDA ÇALIŞILABİLİR?

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları donanımdan yazılıma uzanan çok geniş bir alanda iş bulabilirler. Elektrik-Elektronik mühendisliği mezunları kamu, özel sektör ve savunma sanayisinde çalışabilirler. Kamu alanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi prestijli kurumlar Elektrik-Elektronik mühendisi istihdam eden yerler arasındadır. 
 • Özel sektördeki iş alanları ise daha çeşitlidir. Büyük yapılı firmalardan telekomünikasyon şirketleri ve elektronik eşya üreticileri çok sayıda Elektrik-Elektronik mühendisi çalıştırmaktadır. Büyük şirketlerin yanı sıra özellikle üniversite tekno- kentlerinde kurulan şirketler de Elektrik-Elektronik mühendislerine araştırma-geliştirme faaliyetleri için iş önermektedir. 
 • Kamu ve özel sektör dışında daha çok savunma sanayi için teknoloji geliştiren TÜBİTAK birimleri (örneğin MAM, Enerji Enstitüsü, SAGE, UZAY), Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI gibi kurumlar her yıl başarıyla mezun olmuş yüzlerce Elektrik-Elektronik mühendisini işe almaktadır. Türkiye’deki imkânlar dışında her yıl birçok Elektrik-Elektronik mühendisi başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde dünyaca bilinen telekomünikasyon ve mikro-elektronik şirketleri tarafından istihdam edilmektedir. 
 • Lisans sonrası Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki eğitimin devamı burada bahsedilen sektörlerdeki istihdamı kolaylaştırdığı gibi, bu alanda doktoraya devam edilmesi çoğu iş sektöründe tecrübe edilemeyecek bir araştırma ortamı sunar. Yüksek lisans ve doktora derecelerini başarıyla tamamlamış Elektrik-Elektronik mühendisleri yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda cazip çalışma alanları bulabilirler.​
   

ABÜ’DE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü Antalya Bilim Üniversitesi’nde (ABÜ) okumanız için pek çok neden olduğuna inanıyoruz. Burada bunlardan üçü üzerinde durmak istiyoruz. 
 • Öncelikle ABÜ esnek eğitim politikasına sahiptir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta size pek çok seçmeli ders sunar. Bu seçmeli dersleri dilediğiniz gibi kullanarak, hangi alanda uzmanlaşmış bir Elektrik-Elektronik mühendisi olarak mezun olacağınıza siz karar verirsiniz. Başarılı öğrencilerimiz çift ana-dal ve yan-dal programlarımızdan da yararlanarak, esnek programımızın da yardımıyla, 4 senede iki farklı diploma kazanmış olarak mezun olabilirler. 
 • Okulumuzda Elektrik-Elektronik mühendislerinin uzmanlaştığı bazı yan dallar bilgisayar mühendisliği, fizik, matematik ve ekonomidir. Kısacası dilerseniz iyi bir Elektrik-Elektronik mühendisi olmanın yanında iyi bir ekonomist, veya iyi bir bilgisayar mühendisi olabilir, ya da 3-4 yabancı dil bilen bir ABÜ mezunu olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer bir ifade ile okulumuz çalışkan ve azimli öğrencilerimize kariyerlerini diledikleri gibi geliştirmeleri yolunda esnek ve motive eden bir ortam sunmaktadır.
 • ABÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün bir diğer avantajı nitelikli akademik kadrosudur. Hocalarımızın hepsi yurt dışındaki saygın akademik kurumlardan doktoralı, yurt dışı çalışma tecrübesi olan akademisyenlerdir. Yaş ortalaması 35 altında olan hocalarımız, dinamik bir bölüm oluşturmakta ve aktif bir şekilde araştırmalarına da devam etmektedirler. Bölümde yürütülen araştırmalar Avrupa Birliği, TUBİTAK, Humboldt Vakfı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı gibi kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bölüme her sene az sayıda ve tamamı burslu öğrenciler alınmakta, bu sayede bölüm dersleri 20-30 kişilik küçük sınıflarda işlenmektedir. Bunun yanında derslerinde başarı gösteren öğrencilerimize, hocalarıyla beraber araştırma yapma şansı da sunulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz uluslararası standartlarda araştırma nasıl yapılır, elde edilen sonuçlar nasıl sunulur, proje nasıl yazılır/yürütülür gibi konularda da deneyim kazanmaktadır. Halihazırda , bu imkandan yararlanan 3 öğrencimizin uluslararası saygın dergilerde makaleleri de yayınlanmıştır. Bu tür imkanlar özellikle daha sonra akademiysen olmak isteyen öğrencilerimizin dünyadaki en iyi okullarda doktora yapma şanslarını çok artıracaktır. Piyasaya yönelik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerimiz de gerekli el becerilerini kazanarak mezun olduktan sonra kısa sürede iş hayatına atılma şansına sahip olmaktadır.
 • Son olarak bölümdeki uluslararası öğrenci profili, eğitimleri süresince öğrencilerimizin değişik kültürlerden gelen insanlarla arkadaşlık yapmasına olanak sağlamaktadır. Bölümdeki bu çok kültürlü ortam öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmesinin yanı sıra, farklı kültürel ortamlarda çalışma ve uyum sağlama kabiliyeti de kazanmalarını sağlamaktadır. Üniversite yıllarında kuracakları bu arkadaşlıkların, ileriki senelerde kariyerlerine pozitif yönde çok katkı sağlayacağını da ummaktayız.