Hukuk

HUKUK BÖLÜMÜ NEDİR?

 • Hukuk, insanlık tarihi kadar uzun geçmişe dayanır. Toplumsal ve küresel barış adil bir hukuk düzeni ile tesis edilebilir. Hukuk eğitimini vazgeçilmez kılan da budur. Bu nedenle yükseköğretimin temel alanlarından birisi her zaman hukuk olmuştur.Hukuk Fakültesi diploması fevkalade değerli bir diplomadır. Ancak bu diplomayı elde etmek ve hukukçu olmak, hukuk eğitiminin niteliği gereği dünyanın hiç bir yerinde kolay değildir. Her değerli hedef emek, çaba ve özveri gerektirir.  Fakültemiz, hukuk eğitiminİn ciddiyetini ön planda tutan bir anlayışla, ihtiyaç duyulan nitelikli hukukçuları yetiştirme motivasyonuna kuvvetle sahiptir. 
   

HUKUK BÖLÜMÜNDE VERİLEN DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Temel olarak;                                                 Seçmeli Olarak;
Anayasa Hukuku,                                            Siyasi Tarih
Medeni Hukuk,                                                Siyasal Partiler Hukuku
Ceza Hukuku,                                                  Bilişim Hukuku
İdare Hukuku,                                                  Çevre Hukuku 
Ticaret Hukuku,
 Vergi Hukuku 

 • Bunların yanında bölümde zorunlu hazırlık sınıfının bulunması ve eğitimin %30 ingilizce olması sebebiyle mesleki ingilizce, international law, legal writing, comperative legal systems gibi ingilizce dersler bulunmaktadır.

HUKUK BÖLÜMÜNÜ SEÇECEK ÖĞRENCİLERİN İLGİ ALANLARI NELERDİR?

 • Hukuk bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin, yazı, ifade ve muhakeme yeteneğinin yüksek olması, araştırma ve çalışma alışkanlığının bulunması gerekir. Hukukçular yaptıkları işlerde soyut kuralları somut olaylara uygulamaktadır. Bu nedenle hukuk fakültesinde okumak isteyen kişilerin teorik bilgileri pratik olaylara uygulayabilme kabiliyetinin olması, adalet duygusu ve dürüstlük gibi etik değerlere sahip olması gerekir. Hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar hukukçuların akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olması gerekir. Hukuk bölümü düşünüldüğü gibi ezbere dayalı bir bölüm olmamakla birlikte, ezber yeteneği olmayan kişilerin bu bölümü seçmemesi gibi bir durum söz konusu değildir.
   

HUKUK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLUNCA HANGİ ALANLARDA ÇALIŞABİLİRİM?

Hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının çalışabileceği; 

 • Avukatlık, 
 • Adli hakimlik,
 • Savcılık,
 • Noterlik ve arabuluculuk alanlarında çalışabilirler.
 • Mezunların hakimlik veya savcılık yapabilmeleri için mezun olduktan sonra yapılan yazılı sınavda başarılı olmaları, ardından yapılan sözlü mülakatı da geçtikten sonra ortalama iki yıl süren staj dönemini de başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
 • Mezunların avukatlık yapabilmeleri için mezun olduktan sonra bir baroya kaydolmaları ve baro nezdinde yapılan bir yıllık stajı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Stajın ardından alınan avukatlık ruhsatı ile avukatlık yapılabilir.
 • Mezunların noterlik yapabilmeleri için avukatlık ruhsatını aldıktan sonra noterlik için başvuruda bulunması gerekmektedir. Ardından kendilerine sıra gelmesi durumunda noterlik yapabilmektedirler.

Bununla birlikte; İdari hakimlik;

 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık veya müfettişlik,
 •  Kamu ve özel sektörde yöneticilik,
 •  Hukuk müşavirliği,
 • Dışişleri bakanlığı veya emniyet bünyesinde de çalışabilmektedirler. 
   

ABÜ’DE HUKUK

 • Küreselleşen dünyada hukuk anlayışı da ezberden uzak, akıl ve maktıkla analiz eden, temel güncel sorunlara     cevap verebilecek, uluslararası alanda da rekabet edebilecek hukukçuların yetiştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle hukukçuların en az bir yabancı dili ana dili gibi bilmesi gerekmektedir. Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilere verilen hazırlık eğitimiyle ve uluslararası öğrenci profili sayesinde yabancı dil öğrenimi kolaylaşmaktadır. Ayrıca hukuk fakültesinde eğitim %30 ingilizce olarak verilmekte, bu sayede öğrenciler hukuk ingilizcesini de iyi bir şekilde öğrenme fırsatı elde etmektedirler.
 • Tecrübeli akademik kadroya sahip olan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenciler, hocalarıyla birebir görüşme fırsatını elde etmektedirler. ABÜ Hukuk Fakültesinde öğrenciler bu avantajı kullanarak hocalarının tecrübelerinden ve tavsiyelerinden yararlanabilmektedir.Yurtdışında akademik kariyer yapmayı düşünen öğrenciler, yurtdışında (ABD, Almanya, İngiltere) lisansüstü eğitim yapmış olan hocalarımız sayesinde gerekli yönlendirme ve bağlantılara da ulaşabilirler.