İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI NEDİR?        

           
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, insan odaklı yaklaşımı ile gelişen teknolojinin olanaklarını bir arada değerlendirerek, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek,

 • Fonksiyonel, 
 • Estetik, 
 • Sürdürülebilir ve özgün tasarımlar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.
 • Sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla, sadece iç mekan ile sınırlı kalmayarak, yaşam alanlarının tasarımını yapmak ve iç-dış mekan düzenlemelerinin birlikteliğini sağlamak da bölümün başlıca konularındandır.


İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINDA VERİLEN DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • Teknik ve teknolojik bilgilerin yanı sıra insanın fiziksel ve psikolojik gereksinimleri; bu bilgilerin ışığında tasarımların geliştirilmesi ve uygun tekniklerle sunulması derslerde ele alınan başlıca konularıdır.
 • Tasarım stüdyoları ile birlikte sanat ve tasarım tarihi, çizim ve sunum teknikleri, yapı malzemeleri, yapım teknikleri, ergonomi, çevre tasarımı gibi konulara odaklanan dersler bölümün müfredatını şekillendirmektedir.
 • Teori ve pratiği birlikte ele alan müfredatta yer alan yaz stajları ve mesleki uygulama pratikleri dersleri ile öğrencilerin profesyonel meslek yaşamını deneyimlemesi, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmesi amaçlanmaktadır.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINI SEÇECEKLERİN İLGİ ALANLARI NEDİR?

 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini öncelikle yaşam kalitesi ile yakından ilişkili olan sosyal konulara karşı ilgili olmayı gerektirmektedir. 
 • Kaliteli mekanlar  tasarlayabilmek için insan, çevre, estetik gibi konularda duyarlı olunmalı ve gözlem yapılmalıdır. Görsel kültürle ilgilenmek tasarımlar için esin kaynaklarını bulma konusunda başlıca kaynak olacaktır.
 • Diğer tasarım disiplinlerinde de olduğu gibi, öğrencilik döneminden itibaren mesleki etkinlikler ve yayınlar takip edilmeli ve böylece mesleki gelişmelere ve tasarımlardaki yeniliklere ilişkin bilgiler sürekli olarak güncel tutulmalıdır.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI MEZUNLARI NERELERDE ÇALIŞIR

 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü  mezunları, iç mimarlık ve mimarlık bürolarında, kamu kurumlarında, inşaat şirketlerinde, malzeme ve mobilya, medya ve reklam alanlarında çalışabilir veya iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak bağımsız çalışmalarını sürdürebilirler.  
 • Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, ayrıca yabancı dilde alacakları eğitim ve sahip olacakları uluslararası vizyon ile uluslararası arenada da çalışma imkanına sahip olabilecektir. 

ABÜ’DE İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 

 • ABÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile uluslararası düzeyde çağdaş bilgi ve becerilere sahip, yaratıcı, çok yönlü, toplumsal ve çevresel değerlere duyarlı, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 • Üniversitemizin uluslararası yapısı gereği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim ve yapılacak araştırmalar uluslararası platformda rekabet yaratacak düzeyde olacaktır. Ayrıca, üniversitemizin bu özelliği ile bilgiye ulaşmak, analiz etmek ve geliştirerek, hem bölgesel hem küresel düzeyde meslek disiplinine katkıda bulunmak kolaylaşmaktadır.
 • Programın diğer bir önemli avantajı ise teori ve uygulamanın birlikte ele alınması, eğitimin sadece tasarım bağlamında değil, mesleğin teknolojik gelişmelerini, üretim ve yönetim ilişkilerini de kapsayacak şekilde kurgulanmış olmasıdır.