İnşaat Mühendisliği

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

İnşaat  Mühendisleri yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşır. En iyi, en doğru malzeme ve tekniğin kullanılması inşaat mühendisinin uzmanlık alanıdır. Her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, yeraltı treni ve daha birçok alanda hizmet verir,  eğitim ve araştırma yapar.  
 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE VERİLEN DERSLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

 • İnşaat Mühendisliği bölümü lisans programında Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir.
 • Uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topoğrafya yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir.  
 • Mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.  Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.
   

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜ SEÇECEKLERİN İLGİ ALANLARI NELERDİR?

İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili olması gereklidir.  Ayrıca iş sahipleri  ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen biri olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.
 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEN MEZUN OLUNCA NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?

 • Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, 
 • DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde görev almakta, 
 • Bir kısmı ise serbest çalışmaktadır.
   

ABÜ’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 • Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun akademik güçlü kadro ile alacağınız temel derslerde 
 • Kendinizi çok iyi yetiştirme fırsatı
 • Araştırmacı olmanız için sonsuz destek ve networking fırsatı
 • Kariyeriniz için gerekli olacak olan iletişim ve sunum becerilerinizi geliştirme fırsatı
 • Kulüp faaliyetleri ile ekip çalışmasına yatkınlığınızı artırma fırsatı
 • Uluslararası platformda kendinize en iyi şekilde ifade etme ve kendinize yer edinme için ihtiyacınız olan sağlam bir İngilizce eğitimi