İşletme

İŞLETME NEDİR?

Bir işletmenin faaliyetlerinin etkili (hedefleri tutturarak) ve verimli (mümkün olan en az kaynak kullanılarak) yürütülmesi için gerekli becerilerin kazanılması işletme lisans eğitiminin konusunu oluşturur. Bu faaliyetlerin odak noktalarından başlıcaları arasında Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi sayılabilir. 
BÖLÜMDE VERİLEN DERSLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ?

 • İşleme müfredatı giriş derslerinin yanında genel olarak matematik, istatistik, ekonomi, sosyal ve beşeri bilimler  derslerini içerir. Öğrenciler daha sonra alt uzmanlık alanı olarak muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi gibi konulara yoğunlaşırlar.
 • Muhasebe işletmenin faaliyetleri ile ilgili parasal aktivitelerin kayıt ve kontrolü, 
 • Finans işletmenin parasal kaynağının değerlendirilmesi,
 • İK insan kaynağı ile ilgili eğitim, kariyer planlama, işe alım, performans değerlendirme gibi faaliyetlerin yürütülmesini,
 • Pazarlama işletmenin strateji ve müşteri seçimi, ürün tasarımı, fiyatlandırma, reklam ve promosyon faaliyetleri gibi hususların yönetilmesini,
 • Tedarik zinciri ve operasyon yönetimi ise stok miktarları, üretim planı gibi daha matematiksel ve bilgisayar yazılımları ile daha koordineli çalışılacak işlemlerinin yürütülmesi ile ilgilenir.
   

BÖLÜMÜ SEÇECEKLERİN ÖZELLİKLERİ NELER OLMALI?

 • İşletmeci olmayı hedefleyen bir kişi, firma ve diğer organizasyonları global piyasa şartlarında etkili ve verimli bir şekilde yönetecek kapasiteye sahip olmalıdır. Belli bir genel seviyede olmakla beraber matematik ve sosyal bilimlere ilgi duymak, aynı zamanda günümüz şartlarında bilgisayar tabanlı teknik ve metotları öğrenmeye de istekli olunmak durumundadır.

BÖLÜMDEN MEZUN OLUNCA NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?

 •  Bir işletmede söz konusu olabilecek tüm departmanlarda çalışabilirler, bunun için bilinçli bir şekilde üniversite eğitimi esnasında çabalarını yönlendirmeleri gerekmektedir, aynı zamanda işletme eğitiminde bir öğrenciye kendi işini kurabilmeleri için gereken tüm altyapı verilmektedir.
   

ABÜ’DE İŞLETME

 • İşletme biliminin kalbi ABD’de attığı için yayınları orijinal dilinde okuyabilmek ve aynı zamanda global bir ticaret ortamı ve herkesin bildiği ortak yabancı dil olduğundan İşletme öğrencilerinin İngilizceyi çok iyi konuşup, yazmaları gerekmektedir. ABÜ’de  çok iyi bir İngilizce eğitimi olmasının yanı sıra, gerçek bir yabancı öğrenci topluluğuna sahiptir ve bu da öğrencilerin pratik yapmalarını sağlamaktadır. Akademisyenlerimiz dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitimlerini tamamlayıp, doktoralarını almışlardır.[Dünyanın en iyi business school’undan mezun (Duke University) hocanız olduğunu söyleyebilirsiniz, bu sene Bloomberg sıralamasında Duke üniversitesi birinci olmuştur]. Ayrıca öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin danışmanlık ve yönlendirmeleriyle kariyer planlaması yapma imkanına sahiptir.