Mimarlık

MİMARLIK NEDİR?

 • Mimarlık çok yönlü bir disiplindir; günlük hayat ve insan üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi, tasarım stüdyoları, tarihi miras, sürdürülebilirlik, yapım ve malzemeler, sunum teknikleri ve kentsel tasarım konuları mimarlığın alanıdır.
 • ABÜ Mimarlık Bölümü, iyi ve yaratıcı bir tasarım sürecini öğrenmenin kaynağı olarak mimarlık tarihi, fonksiyonellikle birleşen estetik değerler ile doğal ve yapılı çevre arasındaki dengenin öğrencilere öğretilmesinde kültüre karşı duyulan güçlü inanç gibi temel yapıtaşlarına sahiptir.
 • Ayrıca kimlik ve kültürün bileşenleri olarak korunacak mimari miras ve tarihi alanlara da özel önem verilmektedir.
   

BÖLÜMDE VERİLEN DERSLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

 • Derslerdeki temel amaç öğrencilere mimarlığa ilişkin bütüncül bir yaklaşım geliştirmektir. Mimarlık eğitimi insani olandan bilimsel olana kadar çok çeşitli disiplinleri kapsar. Böyle geniş bir çeşitliliğe yaklaşımda güçlü bir esnekliğe sahip olmayı gerektirir. 
 • Mimarlık tarihi, mimari tasarım, matematik, yapı bilgisi, mimari teknoloji konularının hepsi mimarın eğitimine katkı sağlar.
 • Seçmeli derslerde, mimarlığın geleceğine uyum sağlamak için gereken ileri tasarım stratejileri, çevresel sürdürülebilirlik, mimarlıkta uygulanan yenilenebilir enerjiler, kentsel gelişim ve peyzajın dengeli bütünlüğü ana konulardır.

BÖLÜMÜ SEÇECEKLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 • ‘Mükemmel bir mimar olmak için, mükemmel bir kültüre sahip olmak gerekir.’ ünlü bir sözdür. 
 • Öğrencilerin güzel  sanatları, fotoğrafı, sinemayı içeren görsel kültür ve ayrıca müzik ve edebiyat birçok farklı konuyla ilgilenmesi  ve dahil olması gerekir. Ve  mimari eserler mümkün olduğunca çok ziyaret edilmelidir. Çizim elbette çok önemlidir, mimarın proje fikirlerini aktardığı ‘dil’dir; ancak dil gibi sürekli bir eğitimle öğretilebilir ve öğrenilebilir
 • Mimardan beklenen temel davranış yaratıcılıktır. Yaratıcılık ise sadece deneyimleyerek ve farklı kültürlere  ilişkin bilgiyi artırarak gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Mimarlık öğrencisi  doğal ve yapılı çevre kadar insanın entelektüel ve pratik aktivitelerine ilişkin çeşitli konulara karşı da meraklı olmalıdır.

BÖLÜMDEN MEZUN OLUNCA NERELERDE ÇALIŞILABİLİR?

 • Öğrencilerimizi çağdaş norm ve bilgilerle eğitmek, onlara uluslararası nitelikler sağlamak ve en az iki yabancı dil öğreterek alanlarında öncü olmak için yeterli altyapıyı sağlayarak yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılar ve mimarlar olarak mezun etmek temel ilkedir. Bu sayede (hem kendi ülkelerinde hem de yurtdışında) birçok iş imkanı bulabileceklerdir.
 • Kendi mimarlık ofislerini kurma, özel şirketler için mimar olarak, kamu kurumlarındaki teknik birimlerde, müzelerde veya mimari miras koruma alanında çalışma gibi imkanları olacaktır.
 • Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak  akademik alanda da devam etme şansları vardır.

 

ABÜ’DE MİMARLIK

 • İtalyan akademik kadroyla kurulan ABÜ Mimarlık Bölümü’nde her öğrenciye mimarlık eğitimi ile ilgili olarak kendi potansiyellerini keşfetme ve geliştirme konularında yardım edilir; öğrenci farklı ülkelerden gelen yabancı arkadaşların varlığı sayesinde ilham verici kültürel çevreyi deneyimleyecek ve farklı kültürel  yaklaşımlarla   ilgilenmeyi öğrenecektir. 
 • Bölüm mimari uygulama projesinin tanımlanmasında genellikle farklı uzmanların birlikte çalıştığı profesyonel meslek ortamını önceden yaşatan çok ilginç bir buluşma noktasıdır. Birçok derste öğrenciler gruplar halinde çalışmak ve takım içinde çalışma yaklaşımını geliştirmek zorundadır. 
 • Ayrıca farklı öğretim metodolojileri ve stratejileri sayesinde, öğrenciler mimarlıkla ilgili konularda güçlü bir eleştirel yaklaşım kazanır. 
 • ABÜ Mimarlık Bölümü’ne katılarak öğrenciler konularında öncü olmak için yeterli altyapıya sahip olur ve herhangi bir uluslararası okulla ilişki veya uluslararası iş deneyimi için hazır hale gelir. 
 • Ayrıca, öğrenciler yaz stajı ve mesleki uygulama pratikleri dersleri çerçevesinde inşaat sahalarında ve mimarlık ofislerinde profesyonel uygulamalarla karşı karşıya gelecektir.