Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER NEDİR?
•    Genel olarak siyaset kavramı, belirli hedefleri gerçekleştirmek amacıyla güç ve otorite kullanımı etrafında şekillenir. Bu bağlamda bölümümüz, yerli ve yabancı politik aktörlerin takip edilmesiyle, kurum ve süreçlerin karşılıklı etkileşiminin gözlemlenmesiyle ve hem mevcut verileri kullanarak hem de yeni veriler üreterek siyaset alanındaki güncel konu ve tartışmaların analiz edilmesiyle ilgilenmektedir.
•    Bölümümüz, ilgili analiz düzeylerini, metodolojileri ve temel kavramları kullanarak iç ve dış politika dinamiklerini anlamak için kuramsal bir yaklaşım öğretmektedir. İç ve dış politikanın nasıl oluşturulup yönetildiğini anlamada bilimsel yöntemlere ağırlık verilmektedir. 
BÖLÜMÜMÜZDEKİ DERSLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
•    Bölümümüz, öğrencilere hem siyaset bilimi hem de uluslararası ilişkiler alanında dersler sunmaktadır. Genel olarak yabancı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (diploma Uluslararası İlişkiler alanında verilecektir) öğrencileri şu dersleri alacaklardır:
•    Uluslararası İlişkiler Kuramı
•    Diplomasi Tarihi
•    Dış Politika Analizi
•    Uluslararası Hukuk
•    Uluslararası Organizasyonlar ve Güvenlik
•    İlişkili diğer dersler
Öncelikli olarak iç siyasi mekanizmalarla ve siyaset bilimi alanındaki bu türden meselelerle ilgilenen öğrenciler şu dersleri alacaklardır:
•    Karşılaştırmalı Siyaset Sistemleri
•    Siyasal Düşünce Tarihi
•    Seçim Politikaları
•    Demokrasi ve Siyasi Katılım
•    Siyaset Sosyolojisi
•    Anayasa Hukuku ve Politik Ekonomi
•    İlişkili diğer dersler
Bu derslerin yanı sıra, her iki bölümdeki öğrenciler, siyaset alanında etki sahibi olan temel faktörleri araştırmada ihtiyaç duyan niceliksel ve niteliksel metodolojiler konusunda da dersler alacaklardır. Ayrıca kendi alanlarıyla ilgili ek seçmeli dersler de alabilirler.

BU BÖLÜMDE KARİYER SEÇERKEN NELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIM?
•    Dünya tarihiyle ilgilenen, iç ve dış politikanın doğasını düşünmekten keyif alan, bugün ulusumuz üzerinde etki sahibi olan küresel aktörleri bilmek iseyen, kendi tarihini ve politik kültürünü merak eden, güncel meseleleri takip edip sosyal ve politik konuların bilincinde olan ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında veri toplayıp sunmaya istekli olan öğrenciler, bölümümüzde eğitim görmekten keyif duyacaktır.

BU BÖLÜMDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA NEREDE ÇALIŞABİLİRİM?
•    Genel olarak bölümümüz, Dışişleri Bakanlığı için diplomatlar ve diğer devlet kurumları için üst-düzey yöneticiler yetiştirmektedir. Bu geleneksel kariyer çizgilerinin haricinde, mezunlarımız hem kamu sektöründe hem de özel sektörde (medya ve dış ticaret gibi) idareci, uzman ve analist olarak iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızı işe alan organizasyonlar arasında sivil kuruluşlar, düşünce havuzları ve uluslararası ve bölgesel kurumlar vardır. Buna ek olarak, bölümümüzdeki öğrencilerden bazıları, teorik ve metodolojik bilgi birikiminin gelişimine katkı sunmak amacıyla akademik kariyer yolunda yürümeyi tercih etmişlerdir.

ABÜ’DE SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
•    Antalya Bilim Üniversitesi araştırmaya büyük önem vermektedir ve fakültede yapılan araştırmalar, alandaki uluslararası akademik çevrelerde oldukça saygı görmektedir.
•    Öğrenciler, eğitim programlarının ileri düzeylerinde İngilizceye ek olarak ikinci bir dil öğrenme şansına sahip olacaklardır. Mezunlarımızın %30’dan fazlasının uluslararası öğrenci olması, bölümümüze benzersiz bir avantaj kazandırmaktadır. Okulumuzun uluslararası ve kültürlü ortamı içerisinde yabancı dil öğrenimi oldukça kolay ve doğal bir şekilde gerçekleşmekte ve küreseleşmenin nimetlerinden yararlanılmaktadır.
•    Farklı ülkelerden öğrencilerle sosyalleşebilme imkanı, öğrencilerin diğer kültürlere olan merak ve ilgilerini geliştirme konusunda önemli bir fırsattır.
•    Ayrıca ABU’da, ERASMUS ve diğer uluslararası değişim programları yoluyla, öğrencilerimiz bir veya iki dönem boyunca Avrupa’da ve ötesinde eğitim görebilmektedirler.
•    Mevcut ikili anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz, farklı ülkelerde yaşama ve çalışma şansına sahiptir.