Kariyer Gelişimi Eğitimleri

Kariyer Geliştirme Merkezimiz, üniversite öğrencilerimizin ve mezunlarımızın iş yaşamına geçişlerinde yol gösterecek kariyer eğitimleri düzenlemektedir. Bu noktada CV yazma, niyet mektubu yazma, network kurma ve iş başvurularında bulunmaya yönelik ayrıntılı eğitimler düzenlenmektedir. 

Kariyer Geliştirme Merkezimizin görevleri arasında mülakat simülasyonları gerçekleştirmenin yanı sıra master ve doktora başvuruları için destek verilmesi yer almaktadır. 

 

Eğitim Konuları

Zaman Yönetimi

Kriz Yönetimi

Problem Çözme Teknikleri

Mobbing Eğitimi

Süreç Yönetimi

İş Yaşamında Beden Dili

Etkili İletişim

Pozitif Yaşam Becerileri Eğitimi

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim

Resmi Yazışma Kuralları

Sunum Teknikleri

Takım Çalışması Eğitimi

Sosyal Medya Eğitimi

İş Planı Hazırlama