Sektör ve Üniversite İstihdam İşbirliğinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler

Başarılı öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürüttükleri projelerde stajyer/araştırmacı olarak çalıştırılmak sureti ile iş dünyası ile tanıştırılır. 

Araştırma projelerinin ve yüksek lisans tezlerinin sektör talepleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 

Gölge yöneticiler projesi ile üniversite - iş dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modeli takip edilir.