Kariyer Planlama

a) KENDİNİ TANIMAK İÇİN !
Kendi özelliklerinin farkına varmak, kendini daha iyi tanımak, kariyer basamaklarında becerilerini öne çıkarmak için,  www.enneagramtesti.net tıkla.

b) KARİYER PLANLAMA SÜRECİ

Kariyer planlama, öğrencilerin iş bulmaya odaklanmaktan daha çok  kendi geleceklerine yön vermeyi gerektirir. Kendi geleceklerini oluştururken bu süreç boyunca belli aşamaları değerlendirmiş olmaları gerekmektedir. Bu aşamalar şunlardır:
Öğrencilerin;

  • İlgi alanları doğrultusunda kendini daha iyi tanıması,
  • Kendilerine doğru kariyer hedefleri koymaları,
  • Kariyer hedefleri doğrultusunda doğru kariyer planlaması yapmaları,
  • Gerekli test ve ölçümlerle hangi alanda kariyer yapmaya uygun olduklarının belirlenmesi,
  • Hedeflerine uygun şekilde bir özgeçmiş hazırlamaları,
  • Hedeflerine uygun iş ve staj olanaklarını öğrenmeleri,
  • Öğrencilerin çalışacakları sektör ve firmaları daha yakından tanımaları
  • Tüm bunları içeren kariyer raporu hazırlaması